Historie

Kinderopvang Huize Zeldenrust vanaf 1990

Mensen vragen zich vaak af waar de naam Huize Zeldenrust vandaan komt. Net als bij veel andere namen, komt hij niet zomaar uit de lucht vallen: Er gaat een geschiedenis aan vooraf.

Op het terrein van de langgevelboerderij waar ik woon, stond een champignon cel: Zeldenrust genaamd. In die tijd, ik was 19 toen ik dit huis kocht, vond ik het een vreemde naam. Echter, de naam zou spoedig een belangrijk betekenis in mijn eigen leven krijgen.  

historie

Mijn eerste kind werd geboren toen ik 21 jaar was en met 23 jaar kwam de tweede. Tussen de verbouwing van de boerderij door voedde ik dus 2 kinderen op. Desondanks had ik tijd over. Op mijn 25e werd ik daarom pleegouder en 3 jaar later werd mijn derde zoon geboren. Langzaamaan werd het dus drukker en drukker in huis. Vele jaren later adopteerde ik 2 meisjes uit Haïti. In totaal bestond ons gezin meestal uit 6 tot 10 kinderen.

Buiten de deur gaan werken was er, doordat ik bij mijn kinderen wilde zijn, niet bij. Daarom werd ik professioneel gastouder toen ik 33 jaar was. Dit deed ik om voor andere ouders flexibele opvang aan te bieden. 

Sinds 1 februari 2007 is Huize Zeldenrust een officieel kindercentrum met een team van gediplomeerde en betrokken pedagogisch medewerkers. Het begon ooit met een paar kinderen en momenteel maken al ruim 100 gezinnen gebruik van de opvang van ons kindercentrum.

Destijds, had ik als gastouder een naam nodig, zodat men wist over wie het ging. De naam Zeldenrust, die ik zo vaak op de champignon cel had zien staan, was voor mij al lang geen vreemde naam meer. Hij paste in feite precies in mijn leven.

Vandaag de dag, bruis ik nog steeds aan alle kanten en ben ik nog steeds zeer ambitieus. Vandaar dat ‘Huize Zeldenrust’ zijn naam eer aan doet.

Jeanine Heijmans
Directrice Kindercentrum Huize Zeldenrust

jeanineheijmans