Historie

Kinderopvang Huize Zeldenrust vanaf 1990

Mensen vragen zich vaak af waar de naam Huize Zeldenrust vandaan komt. Net als bij veel andere namen, komt hij niet zomaar uit de lucht vallen: Er gaat een geschiedenis aan vooraf. Op het terrein van de langgevelboerderij waar Jeanine Heijmans (voormalig directrice) woonde, stond een champignon cel: Zeldenrust genaamd.

historie

Jeanine werd moeder van drie zoons, werd pleegouder en adopteerde twee meisjes uit Haïti. In totaal bestond haar gezin meestal uit 6 tot 10 kinderen. Met zo’n groot gezin was werken buiten de deur niet mogelijk en hierdoor startte ze als gastouder. De naam ‘Zeldenrust’ paste precies bij Jeanine haar leven en zo ontstond de naam.

Sinds 1 februari 2007 is Huize Zeldenrust officieel een kindercentrum met een team van gediplomeerde en betrokken pedagogisch medewerkers.

In 2016 verhuisde Jeanine naar Arcen. Op de achtergrond bleef Jeanine betrokken bij Huize Zeldenrust, maar de directe leiding werd steeds meer overgenomen door andere medewerkers.

In 2021 heeft Jeanine te kennen gegeven bij haar jongste zoon Frank dat ze afstand wilde nemen van Huize Zeldenrust. Frank, ondernemer in hart en nieren met zijn eigen geitenboerderij, heeft toen te kennen gegeven Huize Zeldenrust voort te willen zetten.

Jeanine heeft eind 2021, na ruim 31 jaar Huize Zeldenrust, de zaak overgedragen aan haar zoon Frank.

Vanaf juni 2022 is Huize Zeldenrust als eenmanszaak officieel over gegaan naar
Kindercentrum Huize Zeldenrust B.V. met Frank Brinkhaus als bestuurder.