Visie en pedagogisch beleid

Kernwaarden: veiligheid, huiselijke sfeer, aanvulling op opvoeding thuis, open communicatie, ruimte voor ontwikkeling, authenticiteit kind waarborgen, aansluiten bij individuele behoefte, geborgenheid, ritme, liefdevolle aandacht, stimulerende omgeving, spelenderwijs leren, zorg voor natuur, professionele en betrokken pedagogisch medewerkers. 

Kinderopvang een aanvulling op de opvoeding thuis

De ontwikkeling van een kind wordt op ons kindercentrum gestimuleerd en is een aanvulling op de opvoeding thuis. Een open communicatie en samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders maakt dit mogelijk en zien wij dan ook als voorwaarde om goede opvang te kunnen bieden.

Persoonlijke aandacht

Elk kind krijgt bij ons de ruimte om zichzelf te zijn en zich op z’n eigen tempo te ontwikkelen. Geen kind is hetzelfde en ieder kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier. Wij stellen daarom het kind centraal en sluiten aan bij de individuele behoefte van een kind. Het bieden van veiligheid, geborgenheid en ritme vormen belangrijke voorwaarden om ervoor te zorgen dat een kind zich ontwikkeld. Een kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht.

(Sociale) ontwikkeling

Binnen ons kindercentrum werken we met verschillende groepen, ondanks dat staat het eenheidsgevoel van ons kindercentrum voorop. Het contact tussen de verschillende groepen werkt positief. Het stimuleert de (sociale) ontwikkeling van de kinderen; ze leren veel van elkaar door met elkaar te spelen of naar elkaar te kijken. De groepssamenstelling is afgestemd op de ontwikkelingsfase en behoeftes van de kinderen en dat biedt de kinderen de structuur en ontwikkelingskansen die ze nodig hebben. De kinderen raken vertrouwd met elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben.

In een groep leren kinderen met volwassenen en andere kinderen om te gaan, rekening te houden met elkaar en voor zichzelf op te komen.
De groepen worden gedraaid door vaste pedagogisch medewerkers. Dit geeft het kind een veilig en vertrouwd gevoel.
Centrum breed hanteren wij op alle groepen hetzelfde pedagogisch beleid. Waar het verschil in zit, is de vertaling hiervan naar de verschillende leeftijdsgroepen, afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de behoefte van de kinderen.

Klik hier voor de pagina ‘documenten’ waarop bijvoorbeeld de uitgebreide weergave van ons pedagogisch beleid en inspectierapporten te downloaden zijn.